textiles_magazine_2016_tengri_1.jpg

textiles_magazine_2016_tengri_2.jpg

textiles_magazine_2016_tengri_3.jpg